Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Zmena smeru otvárania dvierok

Dvierka práčky sa nedajú obrátiť na opačnú stranu. Smer otvárania dvierok práčky nie je možné zmeniť kvôli elektrickým dielom v spotrebiči, ktoré sa nedajú premiestniť.