Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Функція мікрохвиль/компактна духова шафа не працює

  • Перевірте, чи дверцята закриті повністю.
  • Скиньте налаштування духової шафи, вимкнувши її від джерела живлення. Зачекайте 30 секунд, а потім увімкніть знову.

Якщо це не допоможе вирішити проблему, зверніться до авторизованого сервісного центру.