Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Kurutmalı çamaşır makinesinde E20 veya C2 hata mesajı görünüyor, makine 2 kere bip sesi çıkartıyor / ışığı 2 kere yanıp sönüyor

 

Sorun:
 • Kurutmalı çamaşır makinesinde E20 veya C2 hata mesajı görünüyor, makineden 2 kere bip sesi geliyor veya ışığı 2 kere yanıp sönüyor. Pompalama sorunları olduğunu gösterir.  
İlgili olanlar: 
 • Bağımsız kurutmalı çamaşır makinesi 
 • Entegre kurutmalı çamaşır makinesi  
Çözüm:  

1. Su boşaltma hortumunun doğru pozisyonda olduğundan emin olun  

 • Su boşaltma hortumu, su boşaltma deliğine en fazla 10 cm. girmelidir.
 • Kullanım kılavuzunuzda veya cihazınızla birlikte verilen ayrı kurulum broşüründe yer alan kurulum talimatlarına bakın.
 • Kullanım kılavuzunu buradan indirebilirsiniz.  

2. Drenaj yüksekliğinin doğru olduğundan emin olun  

 • Drenaj yüksekliği, makine tabanından itibaren en fazla 100 cm, en az 60 cm. veya kullanım kılavuzunda gösterildiği gibi olmalı.
 • Kullanım kılavuzunuzda veya cihazınızla birlikte verilen ayrı kurulum broşüründe yer alan kurulum talimatlarına bakın.
 • Kullanım kılavuzunu buradan indirebilirsiniz.  

3. Pompayı ve filtreyi temizleyin  

 • Pompa kanadı dahil olmak üzere pompa ve hav filtresini temizleyin (pompa kanadı gözüküyorsa bir kalem ile döndürüp filtreyi tekrar yerine takın).
 • Ardından drenaj sistemini temizlemek için herhangi bir toz sabun eklemeden sıcak yıkamayı başlatın.
 • İşlem hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen cihazınızla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
 • Kullanım kılavuzunu buradan indirebilirsiniz.  

4. Tıkanan drenajı kontrol edin                                                                                                                     

 • Drenajların suyu yeterli düzeyde boşaltıp boşaltmadığını kontrol edin.
 • Su boşaltma hortumunu bir leğene veya lavaboya koyarak yıkamayı çalıştırmayı deneyin.   

5. Su boşaltma hortumunda bükülme veya eğilme olup olmadığını kontrol edin  

 • Su boşaltma hortumundaki bükülme veya eğilmeler, suyun hortumdan akmasını önleyebilir.
 • Bunu, makinenin arkasından kontrol edebilirsiniz.  

6. Daha az toz sabun kullanın  

 • Çok fazla toz sabun kullanıldığında oluşan köpük de fazla olur ve düzeyleme sistemi köpükle tıkanabilir.
 • Bu sorunu, makineyi kapatıp tamburu birkaç kere ileriye ve geriye doğru sallayarak düzeltebilirsiniz.
 • Drenaj pompasını/filtreyi temizleyin ve herhangi bir toz sabun eklemeden sıcak yıkamayı başlatın.  

7. Kurutmalı çamaşır makinesinin gücünü kapatın  

 • Sorun, kurutmalı çamaşır makinesinin gücünün yaklaşık 1-2 saat kapatılıp ardından bir yıkama programının tekrar başlatılmasıyla çözülebilir.
 • Pompa tıkalıysa iki metalli bir sigorta pompayı kapatacaktır.
 • Pompa soğuduğunda normal şekilde çalışmalıdır.  

8. Yetkili Servis Merkezi ile irtibata geçin.  

Yukarıdaki öneriler ile sorun çözülemediyse bir servis mühendisinin ziyaretini talep etmenizi öneririz.    

Uyarı: Sorun tamamen çözülene kadar ürünü kullanmamanızı öneririz. Ürünü prizden çekin ve tekrar takmanız halinde sorun çıkmayacağından emin olana kadar prize geri takmayın.