Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Çamaşır makinesinde E20 veya C2 hata mesajı görünüyor, makine 2 kere bip sesi çıkartıyor / ışığı 2 kere yanıp sönüyor

 

Sorun:
 • Çamaşır makinesinde hata mesajı E20 veya C2 görünüyor, makine 2 kere bipliyor veya ışığı 2 kere yanıp sönüyor. Pompalama sorunları olduğunu gösterir.  
İlgili olanlar: 
 • Önden doldurmalı çamaşır makinesi (entegre ve bağımsız) 
 • Üstten yüklemeli çamaşır makinesi  
Çözüm:  

1. Su boşaltma hortumunun doğru pozisyonda olduğundan emin olun  

 • Su boşaltma hortumu, su boşaltma deliğine en fazla 10 cm. girmelidir.
 • Kullanım kılavuzunuzda veya cihazınızla birlikte verilen ayrı kurulum broşüründe yer alan kurulum talimatlarına bakın.
 • Kullanım kılavuzunu buradan indirebilirsiniz.  

2. Drenaj yüksekliğinin doğru olduğundan emin olun  

 • Drenaj yüksekliği, makine tabanından itibaren en fazla 100 cm, en az 60 cm. veya kullanım kılavuzunda gösterildiği gibi olmalı.
 • Kullanım kılavuzunuzda veya cihazınızla birlikte verilen ayrı kurulum broşüründe yer alan kurulum talimatlarına bakın.

3. Pompayı ve filtreyi temizleyin  

 • Pompa kanadı dahil olmak üzere pompa ve hav filtresini temizleyin (pompa kanadı gözüküyorsa bir kalem ile döndürüp filtreyi tekrar yerine takın).
 • Ardından drenaj sistemini temizlemek için herhangi bir toz sabun eklemeden sıcak yıkamayı başlatın.
 • İşlem hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen cihazınızla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın. 

4. Tıkanan drenajı kontrol edin                                                                                                                     

 • Drenajların suyu yeterli düzeyde boşaltıp boşaltmadığını kontrol edin.
 • Su boşaltma hortumunu bir leğene veya lavaboya koyarak yıkamayı çalıştırmayı deneyin.   

5. Su boşaltma hortumunda bükülme veya eğilme olup olmadığını kontrol edin  

 • Su boşaltma hortumundaki bükülme veya eğilmeler, suyun hortumdan akmasını önleyebilir.
 • Bunu, makinenin arkasından kontrol edebilirsiniz.  

6. Daha az toz sabun kullanın  

 • Çok fazla toz sabun kullanıldığında oluşan köpük de fazla olur ve düzeyleme sistemi köpükle tıkanabilir.
 • Bu sorunu, makineyi kapatıp tamburu birkaç kere ileriye ve geriye doğru sallayarak düzeltebilirsiniz.
 • Drenaj pompasını/filtreyi temizleyin ve herhangi bir toz sabun eklemeden sıcak yıkamayı başlatın.  

7. Çamaşır makinesinin gücünü kapatın.  

 • Bu sorun, çamaşır makinesinin gücünün yaklaşık 1-2 saat boyunca kapalı tutulup ardından bir yıkama programına tekrar başlanmasıyla çözülebilir.
 • Pompa tıkalıysa iki metalli bir sigorta pompayı kapatacaktır.
 • Pompa soğuduğunda normal şekilde çalışmalıdır.  

8. Yetkili Servis Merkezi ile irtibata geçin.  

Yukarıdaki öneriler ile sorun çözülemediyse bir servis mühendisinin ziyaretini talep etmenizi öneririz.    

NOT: Soruna bağlı olarak, garanti süresi içinde olsanız dahi mühendisin yapacağı servis ziyareti için sizden ücret alınabilir.  Bildirilen hata kodunu not edin ve bir mühendis talep ederken bu kodu da belirtin. 

Bu sorununuzu çözmeyecek ancak mühendisimizin, sorunun nedenini belirlemesine yardımcı olacaktır.    

Uyarı: Sorun tamamen çözülene kadar ürünü kullanmamanızı öneririz. Ürünü prizden çekin ve tekrar takmanız halinde sorun çıkmayacağından emin olana kadar prize geri takmayın.