Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Gazlı Ocak Kurulum Hataları

 

Sorun: 
 • Gazlı ocağı ateşlerken kıvılcım çıkmıyor 
 • Ocak sigortayı patlatıyor / attırıyor 
İlgili olanlar: 
 • entegre gazlı ocak 
 • gazlı ocaklı bağımsız fırın 
Çözüm:

Yeni kurulumda yukarıda belirtilen sorunlar genelde cihazın yanlış kurulduğunu gösterir.    

Not: Yeni kurulum aşağıdakilerden biri anlamına gelmektedir:  

 • Yeni bir cihaz, bir elektrik kaynağına ilk kez bağlanmıştır. 
 • Cihaz farklı bir prize bağlanmıştır. 

1. Prizden elektrik gelip gelmediğini kontrol edin.  

 • Bir başka cihazı prize takıp çalışması gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını görerek prizde elektrik olup olmadığını kontrol edin.
 • Priz çalışmıyorsa sorunu çözmenize yardımcı olması için kalifiye bir elektrikçi ile irtibata geçin.  

2. Olası kusurlar için sigortayı kontrol edin.  

 • Arızaya sigortanın neden olup olmadığını kontrol edin.
 • Sigortanın tekrar tekrar atması halinde, kalifiye bir elektrikçiye danışın.  

3. Cihazı kurmuş olan kalifiye elektrikçi ile irtibata geçin.  

4. Yetkili Servis Merkezi ile irtibata geçin.  

Yukarıdaki önerilerle sorun çözülemiyorsa bir servis mühendisinin ziyaretini talep etmenizi öneririz.    

Uyarı: Sorun tamamen çözülene kadar ürünü kullanmamanızı öneririz. Ürünü prizden çekin ve tekrar takmanız halinde sorun çıkmayacağından emin olana kadar prize geri takmayın.

 

 • Was this article helpful?