Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Ekran üzerinde hata mesajı P gösteriliyor

P mesajı, Takviye / Güç fonksiyonunun aktif olduğunu gösterir.

Fonksiyon kısa bir süre sonra otomatik olarak kapanacak ve mesaj kaybolacaktır.

Daha fazla bilgi için kullanıcı kılavuzuna bakın.