Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Felkod H1/N1 eller en solsymbol blinkar

 

Problem
  • Det visas felkod H1 eller N1 i displayen
  • En solsymbol blinkar i displayen
Avser
  • Luftvärmepump
  • AC
Orsak
  • H1/N1  indikerar att produkten avfrostar sig själv just nu
Info
  • Denna funktionen kan vara påslagen för att hålla olika komponenter fria från is
  • Varje avfrostningscykel pågår i 4-8 minuter
  • Ju kallare det är ute, desto oftare kommer funktionen att aktiveras
  • Så länge avfrostningen pågår kommer rummet inte att värmas upp av värmepumpen / ACn

 

  • Was this article helpful?