Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Torktumlare visar felkod E40

Problem
  • Torktumlaren visar felkod E40.
Avser
  • Torktumlare

Lösning

  1. Kontrollera att luckan är stängd
  2. Ta bort kontakten från uttaget, vänta i minst 15 minuter 
  3. Sätt tillbaka kontakten 
  4. Välj ett program 
  5. Om problemet kvarstår kontakta auktoriserad servicepartner