Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Torktumlare visar felkod CE eller CF

 

Problem
  • Felkod CE
  • Felkod CF
Avser
  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare
Lösning
  1. Återställ produkten genom att ta bort kontakten från eluttaget, vänta 30 sekunder och sätt sedan i den igen
  2. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter
Orsak
  • Denna felkod indikerar att det är fel på elektroniken.