Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Torktumlare visar felkod C8

 

Problem
  • Torktumlaren visar felkod C8
Avser
  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare
Lösning
  1. Bryt strömmen till torktumlaren i 30 sekunder
  2. Om problem kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter
Orsak
  • Felkod C8 indikerar att det är fel på temperatursensorn
  • Was this article helpful?