Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Torktumlaren visar felkod E50

 

Problem
  • Felkod E50
Avser
  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare
Lösning
  1. Prova med att återställa produkten. Ta bort kontakten från uttaget eller stäng av säkring, vänta 30 sekunder och sätt tillbaka kontakten
  2. Slå på maskinen, välj ett program och starta
  3. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter
Orsak
  • Motorfel
  • Fel på programvaran
  • Was this article helpful?