Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Torktumlare visar felkod ERR (Iron Aid)

 

Problem
  • Felkod ERR
Avser
  • Torktumlare
Lösning
  1. Fyll ångtanken upp till MAX-nivå
  2. Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter