Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tvättprogrammet tar för lång tid

 

Problem
 • Tvättprogrammet är för långt
Avser
 • Tvättmaskin
 • Tvätt-tork
Lösning
 1. Kontrollera att rätt program och programtid är vald
 2. Kontrollera att det inte är för mycket tvätt i trumman. Det kan skapa obalans i trumman och förlänga programtiden
 3. Prova med att återställa maskinen genom att stänga av strömmen i ett par sekunder
 4. Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Orsak
 • Tvättmaskinen beräknar tiden efter mängd och typ av tvätt och visar en beräknad tid i enlighet med detta
 • Fel program eller tid är vald
 • Obalans i trumman pga för mycket tvätt
 • Elektroniken är defekt