Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tvättprogrammet är för kort

 

Problem
 • Tvättprogrammet är för kort
 • Maskinen stannar mitt i tvättprogram
Avser
 • Tvättmaskin
 • Tvätt-tork
Lösning
 1. Kontrollera att rätt program och programtid är vald
 2. Kontrollera att det inte är för lite eller för mycket tvätt i trumman. Undvik att tvätta enstaka tyngre plagg i maskinen, t.ex. en stor kudde. Det kan skapa obalans i trumman som gör att maskinen hoppar över centrifugeringsfasen. Att ha för mycket tvätt i trumman kan ge samma effekt
 3. Kontrolla att filtret är rent
 4. Prova med att återställa maskinen genom att stänga av strömmen i ett par sekunder
 5. Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Orsak
 • Fel program eller tid är vald
 • Obalans i trumman pga för lite eller för mycket tvätt
 • Filtret är smutsigt vilket leder till att maskinen inte kan tömma och/eller centrifugera
 • Programtiden är anpassad efter mängden tvätt. En mindre tvättmängd kan minska programtiden
 • Elektroniken är defekt