Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tvättmaskinen visar felkod Eb0, Ebo eller avger 11 pip/11 blinkningar

 

Problem
 • Felkod Eb0
 • Felkod Ebo
 • Avger 11 pip/blinkningar
Avser
 • Tvättmaskin
Lösning
 1. Kontrollera om produkten är ansluten till ett jordat uttag. Sätt i kontakten i ett jordat uttag och försök igen
 2. Stäng av strömmen till maskinen och sätt på den igen efter 30 sek
 3. Kontrollera spänningen genom att plugga in produkten i ett annat uttag och försöka igen
 4. Om förlängningskabel används, ta bort den och försök igen
 5. Om inget av ovanstående förslag löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Orsak
 • För låg strömstyrka till produkten
 • Förlängningskabel har använts för att ansluta produkten till strömförsörjningen
 • Produkten har inte anslutits i ett jordat uttag
 • Was this article helpful?