Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tvättmaskinen visar felkod E80 eller avger 8 blinkningar

 

Problem
  • Felkod E80
  • 8 blinkningar
Avser
  • Tvättmaskin
  • Kombinerad tvätt och tork
Lösning
  1.  Sätt tillbaka programväljaren på läge "Off" eller 0. Välj sedan ett nytt programm och starta det
  2. Om problem kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Orsak
  • Programväljaren är felinställd. Tvättmaskinen startade eventuellt med programväljaren inställd halvvägs mellan två tvättprogram
  • Was this article helpful?