Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tvättmaskin visar felkod E40 eller piper/blinkar 4 gånger

 

Problem
 • Felkod E40
 • Avger 4 pip/blinkningar
Avser
 • Tvättmaskin
 • Kombinerad tvätt & tork
Lösning
 1. Kontrollera att luckan är ordentligt stängd. Tryck in luckan tills ett klick hörs. Kontrollera även att tvätt inte har fastnat mellan luckan och lucköppningen
 2. Kontrollera att det inte är för mycket tvätt i trumman
 3. Kontrollera att barnlåset inte är aktiverat
 4. Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det

Orsak
 • Luckan är öppen, olåst eller defekt
 • Det är för mycket tvätt i trumman
 • Barnlåset är aktiverat
 • Was this article helpful?