Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tvättmaskinen visar felkod E20

 

Problem
 • Felkod E20
 • Felkod C2
 • Tvättmaskinen avger två pip eller blinkningar
Avser
 • Tvättmaskin
 • Kombinerad tvätt & tork
Lösning
 1. Se till att tömningsslangen sitter på rätt ställe
  Tömningsslangen ska inte vara införd mer än 10 cm ner i avloppet. Se installationsanvisningarna i bruksanvisningen eller den separata installationsbroschyren som medföljer maskinen. Du kan ladda ner bruksanvisningen här
 2. Se till att tömningsrörets höjd är korrekt
  Tömningsröret måste vara minst 60 cm och högst 100 cm högt över maskinens bas eller så som visas i bruksanvisningen. Se installationsanvisningarna i bruksanvisningen eller den separata installationsbroschyren som medföljer maskinen
 3. Rengör pumpen och filtret
  Rengör pumpen och luddfiltret, inklusive pumpbladet (om pumpbladet syns, rotera det med en penna och sätt tillbaka filtret). Starta därefter en varm tvätt utan tvättmedel för att rengöra tömningssystemet. För detaljerade anvisningar, se bruksanvisningen som medföljer maskinen
 4. Kontrollera att avloppet inte är igensatt
  Kontrollera att maskinen tappar av vatten som den ska. Pröva att köra en tvätt med tömningsslangen placerad i en hink eller i vasken
 5. Kontrollera att tömningsslangen inte är veckad eller har snott sig
  Om tömningsslangen har veckats eller snott sig finns det risk för att vattnet inte kan flöda fritt genom slangen. Du kan kontrollera detta på baksidan av maskinen
 6. Använd mindre tvättmedel (pulver)
  När mycket tvättmedelspulver används eller om det skummar mycket finns det risk för att nivåsystemet sätts igen av skum
  Du åtgärdar problemet genom att stänga av maskinen och vicka trumman fram- och tillbaka flera gånger. Rengör tömningspumpen/-filtret och kör sedan en varm tvätt utan tvättmedel
 7. Slå av strömmen till maskinen
  Problemet kan åtgärdas genom att slå från strömmen till tvättmaskinen i 1–2 timmar och sedan starta ett tvättprogram igen. Om pumpen är igensatt slår en bimetallsäkring från pumpen. När pumpen har svalnat bör den fungera som vanligt igen
 8. Kontakta ett auktoriserat servicecenter
  Om ovanstående förslag inte löser problemet bör du boka in ett besök av en servicetekniker

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden

Anteckna den felkod som rapporteras och uppge den när du bokar in en tekniker. På så sätt underlättar du teknikerns uppgift att identifiera orsaken till problemet

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det

Orsak
 • Felkod E20 indikerar problem med pumpen
 • Was this article helpful?