Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tvättmaskin visar felkod E60

 

 

Problem
  • Felkod E60
  • Felkod E6
Avser
  • Tvättmaskin
  • Kombinerad tvätt & tork
Lösning
  1. Dra ut strömkontakt eller säkring i ca 30 sekunder
  2. Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Orsak
  • Denna felkod indikerar problem med uppvärmningsfasen
  • Was this article helpful?