Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tvättmaskin visar felkod C3 eller 3 pip/blinkningar

 

Problem
 • Tvättmaskinen visar felkod C3
 • Tvättmaskin avger 3 pip/blinkningar
Avser
 • Tvättmaskin
Lösning
 1. Kontrollera vattentilloppsslangen
 2. Kontrollera vattentillförsel och utlopp
 3. Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och vattenventilen är ren
 4. Kontrollera att tvätt inte har fastnat i maskinen
 5. Kontrollera lucktätningen
 6. Kvarstår problemet, kontakta auktoriserat servicecenter
Orsak
 •  Felet orsakas av att det står vatten i botten på eller inuti maskinen
 • Was this article helpful?