Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tvättmaskin tömmer inte vatten

 

Problem
  • Vattnet töms inte ur tvättmaskinen
  • Det är vatten kvar i trumman efter avslutat program
Avser
  • Tvättmaskin
  • Kombinerad tvätt & tork
Lösning
  1. Töm maskinen manuellt genom att öppna nålfällan enligt bruksanvisning
  2. Gör rent nålfiltret och kika innanför så att det inte är täppt
  3. Kontrollera att avloppsslangen sitter korrekt
  4. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet kvarstår
  • Was this article helpful?