Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tvättmaskin tömmer inte vatten

 

Problem
 • Vattnet töms inte ur tvättmaskinen
 • Det är vatten kvar i trumman efter avslutat program
 • Felkod C2, E03, E20 eller F2 se artikel för felkoderna här
Avser
 • Tvättmaskin
 • Kombinerad tvätt & tork
Lösning
 1. Starta ett tömningsprogram
 2. Töm maskinen manuellt genom att öppna nålfällan enligt bruksanvisning. Hitta din bruksanvisning här
 3. Gör rent nålfiltret och kontrollera så att det inte är täppt
 4. Kontrollera att tömningsslangen sitter korrekt
 5. Om möjligt, töm tömningsslangen och kontrollera att det inte är ett stopp
 6. Kontrollera att tömningsslangen inte har några veck
 7. Kontrollera så att det inte är stopp i avloppet
 8. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet kvarstår

 

 • Was this article helpful?