Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tvättmaskinen visar felkod E40

Problem
  • Felkod E40
Avser
  • Tvättmaskin
  • Kombinerad tvätt & tork
Lösning
  • Kontrollera att luckan är ordentligt stängd. Om ja, kontakta en auktoriserad servicegivare. 
  • Was this article helpful?