Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Det går inte att öppna luckan på tvättmaskinen

 

 

Problem
  • Det går inte att öppna luckan på tvättmaskinen
Avser
  • Frontmatad tvättmaskin
Lösning
  1. Kontrollera om det finns vatten kvar i trumman
  2. Om vatten fins kvar i trumman töm maskinen via tömmningsprogram eller nålfiltret, testa sedan att öppna luckan
  3. Om problem kvarstår, bryt strömmen till maskinen i 30 sekunder, testa sedan att öppna luckan
  4. Om problem kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter