Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tvättmaskinen visar felkod C9 eller F9

 

Problem
 • Felkod C9
 • Felkod F9
Avser
 • Tvättmaskin
 • Kombinerad tvätt och tork
Lösning
 1. Stäng luckan och ställ in programväljaren på noll
 2. Tryck och håll in de två översta knapparna (blötläggning och förtvätt)
 3. Vrid samtidigt på programväljaren moturs till centrifugeringsprogrammet för fintvätt
 4. Släpp de två knapparna och fortsätt vrida väljaren moturs hela vägen till "off"
 5. Försök sedan att tvätta normalt
 6. Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Orsak
 • Obalans under centrifugering
 • Trasigt lager
 • Was this article helpful?