Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Ugnsfläkten är på hela tiden

 

Problem
  • Ugnsfläkten är på hela tiden
Avser
  • Ugn
Lösning
  1. Bryt strömmen till ugnen i några sekunder
  2. Om problem kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter