Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Är Electrolux fläktar SS-EN 61591 märkta?

 

Fråga
  • Är Electrolux fläktar SS-EN 61591 märkta? 
Avser
  • Köksfläkt
Svar
  • Vi utför prestationstester på våra fläktar i enlighet med SS-EN 61591, men märker de inte med någon speciell märkning
  • Was this article helpful?