Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Sprucken häll

 

Problem
  • Jag har en spricka/repa på min häll
Avser
  • Spishäll
  • Induktionshäll
  • Glaskeramikhäll
Lösning
  1. En sprucken häll går inte att reparera, utan behöver bytas ut/lagas
  2. Kontakta ett auktoriserat servicecenter

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat.

Övrigt
  • En spricka går oftast från kant till kant eller över en zon medan en repa kan vara formad hur som helst och finnas varsomhelst på hällen. En repa går även att känna med nageln
  • En repa är inte lika allvarlig som en spricka, men går inte heller att reparera
  • Was this article helpful?