Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Vad händer efter 24 månader med min hyrda Pure i9

Användning

En av tre saker händer efter 24 månader:

  1. Kunden avslutar avtalet och Electrolux tar tillbaka produkten.
  2. Kunden vill fortsätta och roboten har livstid kvar. Då erbjuder Electrolux 50 % rabatt på föregående pris med bindning i 12 månader.
  3. Kunden vill fortsätta men roboten har gått så mycket att den är slut.  Electrolux erbjuder ny robot av senaste modell med samma pris som förut