Skip to main content
Electrolux | Help and Support

PUREi9 visar Felkod E:23

 

Problem
  • Felkod E23
Avser
  • PURE i9
Lösning
  1. Se till att batterierna är korrekt anslutna
  2. Prova ta ut batterierna och anslut dem på nytt
  3. Om problemet kvarstår, ring numret i Appen
Orsak
  • Batterierna är inte korrekt anslutna
  • Was this article helpful?