Skip to main content
Electrolux | Help and Support

När ska jag rengöra filtret?

 

Använding
  • För bästa prestanda rekommenderar vi att filtret rengörs var 5:e gång och byts ut var 6:e månad. Filter finns på vår hemsida (och i mobilappen)