Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Hur tar jag bort/byter batteri?

 

Problem
  • Behöver byta batteri
  • Behöver ta bort batteri
Avser
  • PUREi9
  • Robotdammsugare
Lösning
  1. Vänd robotdammsugaren upp och ner
  2. Med hjälp av en skruvmejsel (PH2) lossa skruvarna till batterifackens luckor
  3. Ta ut batterierna och sätt i de nya
  4. Sätt tillbaka batteriluckorna
  5. Byt alltid båda batterierna samtidigt, och använd bara originalbatterier från leverantören
  6. Kassera batterierna på ett säkert sätt