Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Hur kan jag uppdatera programvaran i min PUREi9?

 

Fråga:
  • Hur uppdaterar jag programvaran till roboten?
  • Behöver jag uppdatera programvaran till roboten?
Avser:
  • PUREi9
Lösning:
  1. Via smartphone-appen under 'Robot Settings'
  2. Det går även att uppdatera via en dator som beskrivs här
Orsak:
  • Vi rekommenderar att alltid ha den senaste programvaran för att säkerställa den bästa  prestandan
  • Was this article helpful?