Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Hur kan jag uppdatera programvaran i min PUREi9?

Använding
  • Via smartphone-appen under 'Robot Settings'
  • Det går även att uppdatera via en dator som beskrivs här
  • Was this article helpful?