Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Hur känner roboten igen hinder eller trösklar?

 

Använding
  • Innan en tröskel korsas eller innan den klättrar över ett hinder, stannar roboten och kontrollerar: - tröskeln/hindrets höjd med hjälp av lasern och kameran - att det går att arbeta i området på andra sidan
  • Was this article helpful?