Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Hur höga hinder klarar robotdammsugaren att klättra över?

 

Fråga
  • Hur höga hinder klarar robotdammsugaren att klättra över?
Avser
  • PUREi9
  • Robotdammsugare
Svar
  1. Robotdammsugare kan klättra över hinder (t.ex. trösklar och mattor) på 2,2 cm
  2. Vid matta med medellång lugg (1,5 cm-2,2 cm) rengör robotdammsugaren först runt mattan och återvänder senare för att rengöra den separat. Mattor med hög lugg rengörs ej. När robotdammsugaren når kanten av en hög matta så fortsätter den med att rengöra resten av rummet