Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Finns det någon risk att roboten faller ner för trappor eller höjder i hemmet

 

Använding
  • Normalt känner roboten igen och identifierar trappan, dörrsteg osv. och undviker olyckan
  • Om roboten faller ner, kontakta då Electrolux kundtjänst. Kontaktuppgifterna finns på webbplatsen eller i din mobilapp