Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Felkod E:2x eller tom display på robotdammsugare

 

Problem
  • Displayen tänds inte längre
  • Röd batterisymbol visas på roboten
  • Felkod E:2x visas med fulladdat batteri
Avser
  • PUREi9
Lösning
  1. Ring Electrolux kundtservice på numret i appen
  2. Kan behöva byta batterierna (båda måste bytas ut samtidigt)
Orsak
  • Kan vara dåligt laddade batterier
  • Kan vara dåliga batterier
  • Was this article helpful?