Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Enheten arbetar med olika hastigheter. Är något fel?

 

Använding
  • Inte alls. Hastigheten varierar beroende på underlaget, t.ex. golv, mattor.
  • Was this article helpful?