Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Batterier i robotdammsugare tar slut väldigt fort

 

Problem
  • Robotdammsugaren har en väldigt kort körtid
  • Batterierna laddas inte upp ordentligt
  • Livstid på batterier robotdammsugare väldigt kort
Avser
  • Robotdammsugare
Lösning
  • Rengör laddningsdynorna på både robot och laddningsstation med en torr trasa
  • Kontakta auktoriserat servicecenter alternativt ring numret i appen för  ett byte av batterier (båda batterier ska alltid bytas samtidigt)
Orsak
  • Batterierna har tagit slut
  • Robotdammsugare som inte alltid står i sin laddningsstation efter rengöring
  • Batterifel
  • Was this article helpful?