Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Är sensor/kamera i robotdammsugare skadlig?

 

Användning
  • Lasern i sensor och kamera är säkerhetscertifierad
  • Det finns ingen risk till fara för barn eller ögon
  • Was this article helpful?