Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Diskmaskinsluckan går inte att stänga ordentligt

 

Problem
 • Diskmaskinsluckan går inte att stänga ordentligt
 • Diskmaskinsluckan är sned 
Avser
 • Fristående diskmaskin
 • Integrerad diskmaskin
 • Bänkdiskmaskin
Lösning
 1. Kontrollera med vattenpass att maskinen står i våg, justera fötterna vid behov
 2. Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter
Orsak
 • Fel på luckan eller lucklåset
 • Maskinen står ej i våg
Övrigt
 • Om maskinen är nyinstallerad, kontakta installatören
 • Was this article helpful?