Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Diskmaskin visar felkod i5E

 

Problem
 • Felkod i5E
Avser
 • Integrerad diskmaskin
 • Fristående diskmaskin
 • Bänkdiskmaskin
Lösning
 1. Gör rent spolarmar och filter/sil
 2. Gör maskinen strömlös i 1 minut och återanslut sedan strömmen igen
 3. Om du behövde flytta på maskinen, kontrollera att slangen inte är böjd eller intryckt och att kranen är helt öppen
 4. Sätt igång maskinen, välj program och starta programmet
 5. Uppstår en ny felkod, se bruksanvisningen om den nya koden
 6. Kvarstår problemet med samma felkod, kontakta ett auktoriserat servicecenter

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden.

Orsak
 • Denna felkod orsakas oftast av att motorn låst sig
 • Detta orsakas antingen av ett mekaniskt fel eller så är det för mycket smuts och matrester i diskmaskinen
 • Was this article helpful?