Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Diskmaskin visar felkod i40, i43 eller i44

 

Problem

 • Diskmaskin visar felkod i40, i43 eller i44
Avser
 • Diskmaskin
 • Integrerad diskmaskin
Lösning
 1. Kontrollera att filtret är rent. Smutsiga filter gör att vattnet flödar långsammare, vilket leder till otillfredsställande diskresultat. Kontrollera och rengör dem regelbundet
 2. Starta om maskinen genom att dra ut strömkontakten i 1 minut och sätt därefter i den igen
 3. Om du är tvungen att flytta maskinen, är det viktigt att ingen slang är böjd eller ligger klämd, och att kranen är helt öppen
 4. Slå på maskinen, välj ett program och starta det
  • Om programmet startar och går normalt, är problemet löst
  • Om maskinen visar en annan felkod nu, se bruksanvisningen eller sök här angående den nya koden
  • Om ovannämnda förslag inte löste problemet, kontakta auktoriserat servicecenter
Hur man rengör filtren i en diskmaskin

image.png