Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Diskmaskin visar felkod i20

 

Problem
 • Felkod i20, 20 visas på displayen
 • Maskin tömmer inte vatten
 • Diskmaskin piper två gånger med intervall
 • End-lampan blinkar två gånger i intervall
 • Stannar i program
Avser
 • Integrerad diskmaskin
 • Fristående diskmaskin
Lösning
 1. Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt
 2. Kontrollera att filtret i utloppslangen inte är igensatt
 3. Kontrollera att filtret i botten av maskin inte är igensatt
 4. Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd
 5. Försök starta programmet igen, eventuellt kan ni behöva avbryta programmet. Hur det görs står i manualen
 6. Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden

Orsak
 • Denna felkod orsakas av tömningsproblem i diskmaskinen, något har fastnat i filtret eller utloppsslangen

 

 • Was this article helpful?