Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Diskmaskin visar felkod i10

 

Problem
 • Tar inte in vatten
 • Disk blir inte rent
 • Program stannar plötsligt
 • Felkod i10
 • Felkod ,10
 • Piper konstant (Felkod)
Avser
 • Fristående diskmaskin
 • Inbyggd diskmaskin
 • Bänkdiskmaskin
Lösning
 1. Kolla att vattenkranen är på
 2. Stäng av maskin
 3. Ta ut disk från föregående program
 4. Rensa filtret på botten och gör en avkalkning med rengöringskit
 5. Kontrollera att tilloppsslang inte är böjd
 6. Starta maskinen och sätt igång ett långt program
 7. Kontrollera att det är tillräckligt med vattentryck, man ska kunna fylla en 10-litershink med vatten på 1 minut
 8. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet fortfarande kvarstår

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden

Orsak
 • Denna felkod uppstår när diskmaskinen har problem med att ta in vatten
 • Filtret kan vara smutsigt eller ha matrester
 • Vattenkranen kan vara avstängd
 • Tilloppsslangen kan vara böjd
 • Kalk i maskin eller slang
 • Inte tillräckligt med vattentryck
 • Was this article helpful?