Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Diskmaskin visar felkod I30

 

Problem 
 • Felkod i30 visas på displayen
 • Diskmaskin pumpar hela tiden
 • Felkod ,30
 • Diskmaskinen piper tre gånger med intervall
 • End-lampan blinkar tre gånger i intervaller
 • Felkod E4
Avser
 • Fristående diskmaskin 
 • Integrerad diskmaskin 
Lösning
 1. Stäng av vattentillförseln för att undvika översvämning 
 2. Kontakta auktoriserat servicecenter

Varning! Stäng av diskmaskinens vattentillförsel för att undvika översvämning

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det

Orsak
 • Översvämningsskyddet har lösts ut
 • Felet tyder på ett inre läckage och/eller en vattenansamling i botten på maskinen