Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Diskmaskin visar felkod C3 eller AL4

 

Problem
  • Felkod C3 på diskmaskinen
  • Felmeddelande AL4
Avser
  • Integrerad diskmaskin
  • Fristående diskmaskin
Lösning
  1. Stäng av vattentillförseln för att förhindra översvämning
  2. Kontakta ett auktoriserat servicecenter
Orsak
  • Felkoderna C3 och AL4 indikerar ett läckage och/eller en vattenansamling i botten på maskinen
  • Was this article helpful?