Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Diskmaskinen visar felkod I30

Problem 
  • Felkod I30 visas på displayen 
  • Maskinen läcker vatten 
Avser
  • Fristående diskmaskin 
  • Integrerad Diskmaskin 
Lösning
  1. Stäng av vattentillförseln för att undvika översvämning 
  2. Kontakta ett auktorieserat servicecenter för att lösa problemet 
Orsak

Felet tyder på ett läckage och/eller en vattenansamling i botten på maskinen