Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Diskmaskinsluckan öppnas automatiskt

 

Problem
 • Diskmaskinsluckan öppnas under program
Avser
 • Fristående diskmaskin
 • Integrerad diskmaskin
 • Bänkdiskmaskin
Lösning
 1. Kontrollera att maskinen står i våg, justera fötterna vid behov
 2. Om maskinen är integrerad så kan ytterluckan vara för tung eller felmonterad. Kontakta installatören om maskinen är nyinstallerad
 3. Rengör spolarmarna i maskinen
 4. Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter
Orsak
 • Fel på luckan eller lucklåset
 • Maskinen står ej i våg
 • Felmonterad ytterlucka
 • Igensatta spolarmar som orsakar högt tryck på luckan inifrån
 • Was this article helpful?