Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Omhängning av dörren på kyl/frys

Problem

  • Omhängning av dörr på kyl
  • Omhängning av dörr på frys
Avser
  • Fristående kylskåp
  • Fristående frys
  • Integrerad kylskåp
  • Integrerat frysskåp
  • Kombinerad kyl-frys
Lösning
  1. Omhängning av dörren på både kylskåp och frysskåp är vanligtvis möjlig
  2. Se bruksanvisning eller installatiosnguiden kring möjligheten att hänga om dörren
  3. Om detta inte framgår, kontakta auktoriserat servicecenter