Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Normala ljud

 

Det är ett gurglande, gnisslande eller skramlande ljud

 • Detta är normala ljud som kommer från kompressorn
 • Driftsljud kan skilja sig från ljud i äldre produkter på grund av en ny kylmedelsformel

Flödande, droppande eller bubblande ljud 

 • Detta är normala ljud som kommer från kondensorn
 • Driftsljud kan skilja sig från ljud i äldre produkter på grund av en ny kylmedelsformel

Ett regelbundet knackande ljud 

 • Regelbundet knackande ljud 2–3 gånger per sekund vid kylning
 • Detta är normala ljud som kommer från insprutning av köldmedium
 • Driftsljud kan skilja sig från ljud i äldre produkter på grund av en ny kylmedelsformel

Brummande, surrande eller pipande ljud

 • Detta är ett normalt driftsljud, som produceras av mekaniska element i kompressorn

Ett ljud som låter som om något knäcks eller poppar. 

 • Ett knäckande eller poppande ljud hörs 2–10 gånger per dag
 • Detta är normala driftsljud som produceras av den automatiska avfrostningscykeln, och bör bli mindre frekventa över tiden

Klickande ljud

 • Detta är ett normalt driftsljud som produceras av termostaten när den slås på eller av

Vibrations- eller skramlande ljud.

 • Dessa ljud kan uppstå om rörsystemet på baksidan av produkten vidrör en vägg eller ett skåp. Detta har ingen påverkan på produktens prestanda

Står produkten emot någonting?

 • Försök flytta på produkten eller justera skåpet och eventuella paneler. Detta bör hantera vibrationerna
 • Problemet kan också lösas genom att man flyttar ett rör på produktens baksida något, eller sätter det på plats

Vidrör föremål inuti produkten varandra?

 • Om man ställer in föremål med större mellanrum borde problemet rättas till och det har den extra fördelen att luftcirkulationen blir bättre

Har du ställt något ovanpå produkten?

 • Om du tar bort sådant som står ovanpå produkten bör det lösa problemet

Picture1.png

Picture2.png

Kontinuerligt klickande ljud när kompressorn slås på och av

 • Ett kontinuerligt klickljud kan bero på ett mjukvaruproblem eller ett defekt startrelä i kompressorn
 • Det kan gå att lösa problemet genom att återställa produkten. Produkten kan återställas genom att stickkontakten tas ur kontakten i ungefär en timme och att den sedan sätts i igen
 • Om problemet uppstår igen måste det kontrolleras och åtgärdas av en servicetekniker
 • Was this article helpful?